начало за училището e-обучение проекти галерия бюджет документи административни услуги профил на купувача контакти Основно училище “Димитър Талев” с. Хвостяне
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в ОУ "Димитър Талев", с. Хвостяне
ДОКУМЕНТИ
10.04.2019 г.
Дата на публикуване на документа
24.04.2019 г.
профил на купувача